Way To Go

Nästa Way To Go-enhet!

För nästan fem år sedan lanserades Way To Go i Västerås som ett svar på den lokala efterfrågan. Målsättningen var att erbjuda Västeråsarna det tjänsteerbjudandet som skulle bli det självklara valet utifrån de lokala förutsättningarna. Lösningen var framtagen av tre unga, hungriga entreprenörer som kände sin marknad och vilka resurser som fanns att tillgå för […]